courses overview
Programmering
icon
Kursinnhold
Programmeringskurs
1.1 Hva er programmering?
TEORI
T
1.
Installere Python
OPPGAVE
O
2.
Oppgave: Ditt første program
1
TEORI
T
3.
Koder og algoritmer - datamaskinens språk
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
4
TEORI
T
5.
Skrive ut til skjermen
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
4
1.2 Tall i Python
TEORI
T
1.
Regnestykker
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
TEORI
T
3.
Heltall og desimaltall
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
4
TEORI
T
5.
Avrunding
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
5
1.3 Variabler
TEORI
T
1.
Variabler er oppbevaringsbokser
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
5
TEORI
T
3.
Input fra brukeren
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
2
TEORI
T
5.
Definere type input
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
4
1.4 Skrive ut tall og tekst sammen
TEORI
T
1.
Skrive ut regnestykker
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
6
TEORI
T
3.
Formatert tekst
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
3
1.5 Funksjoner
TEORI
T
1.
Funksjoner er maskiner
OPPGAVE
O
2.
Oppgave
2
TEORI
T
3.
Importere ferdige funksjoner
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
6
TEORI
T
5.
Verditabeller
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
5
TEORI
T
7.
Grafer og diagrammer
OPPGAVE
O
8.
Oppgaver
3
2.1 Logiske sammenlikninger
TEORI
T
1.
Sant eller usant?
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
4
TEORI
T
3.
Sammenlikningsoperatorer
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
4
2.2 Sammensatte sammenlikninger
TEORI
T
1.
Og - Eller
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
TEORI
T
3.
Flere betingelser
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
2
2.3 If-tester
TEORI
T
1.
Hvis
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
TEORI
T
3.
Ellers
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
3
TEORI
T
5.
Ellers hvis
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
3
2.4 Rekursive algoritmer
TEORI
T
1.
Rekursjon
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
3.1 Hva er løkker?
TEORI
T
1.
Loop de' loop
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
4
TEORI
T
3.
Telle til 5
3.2 for-løkker
TEORI
T
1.
Løkker som går gjennom lister
OPPGAVE
O
2.
Oppgave
1
TEORI
T
3.
for hver verdi i et område
3.3 while-løkker
TEORI
T
1.
While-løkker
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
6
TEORI
T
3.
Eksponentiell vekst
3.4 Løkker og logiske tester
TEORI
T
1.
Løkker og logiske tester
TEORI
T
2.
Telle firere
3.5 Løkker som genererer innhold automatisk
TEORI
T
1.
Simulering av terningkast
4.1 Halveringsmetoden
TEORI
T
1.
Gjette seg frem til nullpunkt
TEORI
T
2.
Halveringsmetoden