courses overview
Programmering icon
Kursinnhold
1 Programmering
1.1 Hva er programmering?
TEORI
T
1.
Kode som datamaskiner forstår
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
2
TEORI
T
3.
Heisann verden!
TEORI
T
4.
Skrive ut til skjermen
OPPGAVE
O
5.
Oppgaver
1
1.2 Tall i Python
TEORI
T
1.
Regnestykker
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
TEORI
T
3.
Heltall og desimaltall
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
4
TEORI
T
5.
Avrunding
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
4
1.3 Variabler
TEORI
T
1.
Variabler er oppbevaringsbokser
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
2
TEORI
T
3.
Input fra brukeren
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
1
TEORI
T
5.
Definere type input
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
3
1.4 Skrive ut tall og tekst sammen
TEORI
T
1.
Skrive ut regnestykker
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
1
TEORI
T
3.
Lime sammen tekst og tall
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
5
TEORI
T
5.
Formatert tekst
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
3
1.5 Importering av moduler
TEORI
T
1.
Tilleggsutstyr
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
2
TEORI
T
3.
Ofte brukt fra moduler
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
3
TEORI
T
5.
Array - lister med tall
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
1
TEORI
T
7.
Linspace - liste med tall jevnt fordelt
OPPGAVE
O
8.
Oppgaver
3
1.6 Plotting av grafer
TEORI
T
1.
Slik kan du tegne diagrammer med Python
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
TEORI
T
3.
Øvelse
2 Logiske tester
2.1 Logiske sammenlikninger
TEORI
T
1.
Sant eller usant?
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
4
TEORI
T
3.
Sammenlikningsoperatorer
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
4
2.2 Sammensatte sammenlikninger
TEORI
T
1.
Og, eller enten eller?
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
TEORI
T
3.
Parenteser for å holde oversikt
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
1
TEORI
T
5.
Både enten eller og og
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
1
2.3 If-tester
TEORI
T
1.
Hvis sånn - gjør slik
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
3
TEORI
T
3.
...hvis ikke gjør slik
OPPGAVE
O
4.
Oppgaver
1
TEORI
T
5.
Enda flere alternativer
OPPGAVE
O
6.
Oppgaver
3
3 Løkker
3.1 Hva er løkker?
TEORI
T
1.
Loop de' loop
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
4
TEORI
T
3.
Mer om løkker
3.2 for-løkker
TEORI
T
1.
Løkker som går gjennom lister
OPPGAVE
O
2.
Oppgave
1
3.3 while-løkker
TEORI
T
1.
While-løkker
OPPGAVE
O
2.
Oppgaver
6
TEORI
T
3.
Eksponentiell vekst
3.4 Løkker og logiske tester
TEORI
T
1.
Løkker og logiske tester
3.5 Løkker som genererer innhold automatisk
TEORI
T
1.
Simulering av terningkast
4 Funksjoner
4.1 Definere egne funksjoner
TEORI
T
1.
Definere egne funksjoner
TEORI
T
2.
Matematiske funksjoner
OPPGAVE
O
3.
Oppgave
1
4.2 Halveringsmetoden for lineære funksjoner
TEORI
T
1.
Halveringsmetoden
Lås opp full tilgang  unlock
Lærertilgang
Be om en test-bruker. Vi vil hjelpe deg i gang.
Be om test-bruker
Elevtilgang
Er universitetet ditt ikke en samarbeidspartner? Få tilgang til kurset vårt via Pass Your Math uavhengig av universitetet ditt. Se priser og mer.
Mer informasjon

Spør læreren demonstrasjonen

Først må vi litt informasjon å komme i gang.Velg en eller flere

* Obligatorisk